4 Tips om mantelzorg beter vol te houden

Eén op de drie Nederlanders van 16 jaar of ouder is mantelzorger. Dat zijn ongeveer vijf miljoen mantelzorgers in totaal. Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving in Nederland. 830.000 mantelzorgers geven hun hulp en zorg zowel langdurig (meer dan drie maanden) als intensief (meer dan acht uur per week). Van alle mantelzorgers voelt een kleine 10%, ofwel een half miljoen mensen, zich zwaar belast. Mantelzorg verlenen is zwaar en dat wordt nogal eens onderschat. Hoe hou je het vol?  

1. Creëer mooie momenten

Bijna alle mantelzorgers genieten van de mooie momenten van het zorgen. Zij vinden dat mooie momenten belangrijk zijn om de zorg vol te houden. En gelukkig zijn die momenten er regelmatig. Bijvoorbeeld door samen met degene voor wie je zorgt naar muziek van vroeger te luisteren en mee te zingen. Of onverwachts iets lekkers meenemen en daar samen van genieten. Als er ziekte en zorg in het spel zijn, zijn het juist die kleine dingen, die de grootste vreugde geven.

2. Geef mantelzorgers waardering

Deze tip is bedoeld voor mensen die mantelzorg ontvangen én voor mensen uit de omgeving van mantelzorgers. Waardering krijgen van degene voor wie je zorgt, is essentieel. Dat is óók een mooi moment. Die waardering blijkt bijvoorbeeld uit woorden, gebaren, of de dingen die de ander voor jou doet of aan jou geeft.  Mantelzorgers die erkend worden door hun omgeving houden het mantelzorgen ook langer vol. Iets meer dan de helft voelt zich gewaardeerd door anderen, door omstanders, andere familieleden, buren of vrienden.

3. Zorg dat je als mantelzorger je verhaal en emoties kwijt kunt

Als je mantelzorger bent, heb je een uitlaatklep nodig. Zorg ervoor dat je ergens je verhaal kwijt kunt. Mantelzorgers doen hun verhaal vaak bij hun kinderen, familie, vrienden, collega’s, de huisarts, het zorgpersoneel of bij lotgenoten. Dat lukt natuurlijk niet altijd. Maar niet alle mantelzorgers uiten hun emoties tijdens een gesprek. Een goede manier is om je emoties van je af te schrijven in een dagboek. Een andere heel prettige manier om je emoties te uiten is door te zingen. Dat kun je in de badkamer doen, maar je kunt ook lid worden van een koor. Neem hier echt de tijd voor. Voor sommigen biedt het geloof steun, kracht en troost en vinden zij daarin rust.

4. Deel de zorg, zoek steun

Praktische steun van familie, vrienden of buren maakt het makkelijker om de zorg voor een naaste met bijvoorbeeld dementie vol te houden. Ook professionele hulp van bijvoorbeeld thuiszorg helpt hierbij. Mantelzorgers die voor een ouder zorgen, vertellen dat zij vaak de zorg delen met broers of zussen waardoor het voor hen minder zwaar wordt. Wanneer mantelzorgers gevraagd wordt wat ze nodig hebben om de zorg in de toekomst vol te blijven houden, dan geven velen aan dat zij vooral behoefte hebben aan steun van kinderen en familie en aan professionele hulp.

Heeft u vragen? Of wilt u eens praten over de mantelzorg die u verleent? LaPorta Vitale organiseert af en toe praatochtenden voor mantelzorgers. Gebruik voor contact ons contactformulier.

Scroll naar boven